หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ขอเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

-