หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศ วัน-เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559