หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวและกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.พบ. รุ่น 40