หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ฟรี!!