หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
ประกาศ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย