หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
โครงการตรวจสุขภาพ เพื่อสำรวจบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560