หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐาน
ขอเชิญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมแปรขบวนเชิงสัญลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โครงการ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์