หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560