หน้าหลักกระดานข่าวข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITA
ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย