TH | EN
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีการสอบราคา

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560 | อ่าน (76)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 890 เครื่อง

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกบางรายการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างทำระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 17/03/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560 | อ่าน (253)
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างทำระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(ERP) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด...
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 เมษายน 2560 | อ่าน (0)
-
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการสอบราคา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 | อ่าน (0)
-