อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
บริการการศึกษา
  ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 2/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
เครือข่ายการศึกษา
 
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today February 27th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 1548

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 4230
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 83960
ปีนี้มีคนเข้าชม : 155904
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 ประกาศ การสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.พบ. ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 255716 ก.พ. 2558


 ประกาศ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


 รายชื่อผู้เข้าสอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษาที่ 2/2557


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 1/25579 ม.ค. 2558


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


  ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


รวมรูปภาพกิจกรรม

  มหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair ราชภัฏพระนคร 23-24 กุมภาพันธ์ 2558
  11 กุมภาพันธ์ 2557 40 ปี สายสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทย-จีน ใต้ร่มพระบารมี”
  10 ก.พ.58 งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการรักใสใสหัวใจใฝ่เรียน โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบรูณาการ

  6 กุมภาพันธ์ 2558 อธิการบดีมรภ.พระนครรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
  9 ก.พ.58 โครงการ "วาเลนไทน์" ไร้เอดส์ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน จัดโดย มรภ.พระนคร ร่วมกับ สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม.
  4 ก.พ.58 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2558 ณ ห้องโถงอาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

more
  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000