อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
 
บริการการศึกษา
  ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 3/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
 
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today April 25th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 331

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 2382
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 39004
ปีนี้มีคนเข้าชม : 483783
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 
Presentation PNRU

 ประกาศ รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าพักในหอพักพระนครนิเวศ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 18 เม.ย. 58


 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่3 ปีการศึกษา2558


 ผลการประกวดโลโก้ ครบรอบ 123 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ เปิดรับข้อเสนอการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน


 ประกาศ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 1/255720 ก.พ. 2558


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 แจ้งรับเช็ค/แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี


 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ


 ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประตูผลักอัตโนมัติแบบสลิง จำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง


 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2


 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 รายการ


 ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์จอแบน LCD จำนวน 4 เครื่องพร้อมติดตั้ง


 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือสูงแบบประกบไม้ 2 หน้า 2 ช่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตู้


 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการสอบราคา


  ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ


 ประกาศ ชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศ ร่างขอบเขตของงานTOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำอาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2


 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์


รวมรูปภาพกิจกรรม
  สงกรานต์เย็นใจ ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทย สู่ประชาคมอาเซียน 9 เมษายน 2558
  งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร ตรวจเยี่ยมหน่วยคัดเลือกบุคคลเข้าเพื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2558
  2 เม.ย.58 องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.ราชภัฏพระนคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  2 เมษายน 2558 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
  31 มีนาคม 2558 รายงานตัวนศ.ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรง
  18-19 มีนาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000