Select Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี

บริการการศึกษา
  ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 2/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
เครือข่ายการศึกษา
 
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today November 27th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 3403

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 4385
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 129856
ปีนี้มีคนเข้าชม : 1161962
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1389376

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....

 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบวัดแววครู ความสามารถเฉพาะด้านและสอบการปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคปกติ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตาและการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558


 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างประเทศไทยให้เข็มแข็ง 12 ประการ


 ขอเชิญ ร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก ประจำปี2558


 ประกาศ งดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557


 ประกาศ เรื่อง การสอนชดเชยและเลื่อนการสอบปลายภาค 2/2557


  ประกาศ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ด้วยวิธีการจัดสรรโควตาและวิธีการคัดเลือก ปีการศึกษา 2558


 ตารางกำหนดการแพทย์ปฏิบัติงานประจำงานพยาบาล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557


 ตารางสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557


 ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.พบ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557


 โครงการอบรมการใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2558-2560


 ปฏิทินการฝึกสอน นศท. ประจำปี 2557 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง


 ประกาศ การสมัครขอรับขอทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม


 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าบันทึก มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6 และมคอ.7 โดยระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557


 ประกาศ เรื่องการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา


 ประกาศ การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2556, 1/255724 พ.ย. 2557


รวมรูปภาพกิจกรรม
  22-23 พ.ย.57 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมฟังธรรมะและพัฒนาจิต ณ หอประชุมพิฆเนศวร จิตสาธารณะบริเวณมหาวิทยาลัย และวัดพระศรีมหาธาตุฯ
  19 พ.ย.57 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานชมรม ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2
  พิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ 16 พฤศจิกายน 2557

  13 พ.ย.57 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  พิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวงประจำปี พ.ศ.2557
  6 พ.ย.57 งานประเพณีลอยกระทง ดวงประทีปแห่งวารี สายนทีพระนคร ครั้งที่ 1 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 20

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000