Select Language
อธิการบดี
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี

บริการการศึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 3/2556
 ปฏิทินวิชาการ
 ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
  ถาม - ตอบวิชาการ
  KM PNRU
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
บริการออนไลน์
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
เครือข่ายการศึกษา
 
 
 
Social
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today April 24th 2014
วันนี้มีคนเข้าชม : 1426

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 3036
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 78901
ปีนี้มีคนเข้าชม : 465503
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1389376

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
Presentation PNRU


 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถเฉพาะทาง ภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบ 2


 ประกาศ เรื่องของดกิจกรรมการเรียนการสอนภาค กศ.พบ. ในวันอาทิตย์ที่ 27 เม.ย. 57


 ประกาศ การขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนและเสียค่าปรับ นักศึกษาภาค กศ.พบ. (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556


 ประกาศ ผลการพิจารณานักศึกษาขอสอบรอบสอง ภาคการศึกษา 2/2556


 ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556


 ประกาศ การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


 รายงานผลการทดสอบและซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


 ประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2556, 2/255610 เม.ย. 2557


 ประกาศ มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


รวมรูปภาพกิจกรรม
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 (20-22 เมษายน 2557)
  โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยต้าหลี่ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 17 เมษายน 2557
  สงกรานต์เย็นใจ ใต้ร่มกาสะลอง 9 เมษายน 2557

  รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง(รอบ1) 29 มีนาคม 2557
  งานทหาร กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร ตรวจเยี่ยม หน่วยการตรวจคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2557
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000