อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
 
บริการการศึกษา
  ปฏิทินวิชาการ
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 3/2557
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
 
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
Social
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today April 18th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 1016

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1638
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 27802
ปีนี้มีคนเข้าชม : 472581
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 
นักศึกษา คู่มือนักศึกษา

ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา (MIS)

ขอรับรหัสผ่าน Internet , PNRU-wifi

บันทึกภาวะการมีงานทำบัณฑิต


 e-Learning

 ระบบประเมินการสอนของอาจารย์

 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 แบบฟอร์ม การรับชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000