อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
 
บริการการศึกษา
  ถาม - ตอบวิชาการ
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ตารางสอบปลายภาค 3/2557
 
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558
 
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 
Social
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today May 28th 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 303

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1162
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 51530
ปีนี้มีคนเข้าชม : 554438
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 
นักศึกษา     
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456