ค้นหา  
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
บริการการศึกษา
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2558
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ปฏิทินวิชาการ 2558
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
Social
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today July 1st 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 140

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 3826
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 140
ปีนี้มีคนเข้าชม : 706295
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
 ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456