ค้นหา  
บริการห้องสมุด
 ส่วนผู้ดูแลระบบ
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือใหม่แนะนำ
 รู้จักกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 วิธีใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
 อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของสำนักฯ
 รายชื่อหนังสือประจำเดือน
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งานเทคโนโลยีการศึกษา
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 งานบริหารงานทั่วไป
  สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักฯ
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
  สถิติผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
  สถิติผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ( UniNet )
  ข้อมูลสรุปวันลา-มาสายบุคลากร
 
งานบริการสื่อโสตฯ
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  สารคดีเพื่อการศึกษา
  งานสื่อมัลติมีเดีย
 ภาระงานบริการสื่อโสตฯ
  โครงการอาเซียน
 สถิติการเข้าใช้บริการประจำปี
  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ
  ห้องประชุมมัทธนะพาธา
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ
 • E-Bookรายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ( ผศ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ )
 • E-Bookรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา( ผศ.ดร.อุบล เลี้ยววาริณ )
 • นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามการบริการต่างๆได้ผ่านทางบริการWebboard
 • โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
 • หมายเลขรับแจ้งระบบ MIS โทร 48170 , 48172
 • หมายเลขรับแจ้งระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โทร 48171
 • หมายเลขรับแจ้งบริการสื่อโสตฯ อุปกรณ์การเรียน การสอน โทร 48158 , 48494
 • ช่องทางการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ผ่าน Web OPAC
   
  more
  งานประกันคุณภาพ
 • คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖
 • รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร บัณฑิต ภาวะการมีงานทำและการเงินอุดมศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๖
 • คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 • รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 26 กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
 • รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
   
  more
  ข่าวเทคโนโลยี
 • เตรียมพบกับ Android One สมาร์ทโฟนราคาประหยัดจาก Google ( 1/ก.ค ./2557 )
 • อวสาน “Thaimail” ฟรีอีเมลของคนไทยเจ้าแรก ( 1/ก.ค./2557 )
 • เตือนภัย!! ผลของการนำเม็ดบีทพันสายชาร์จมือถือเสี่ยงทำให้สายชำรุดอาจไฟช็อตเป็นอันตรายได้ ( 1/ก.ค./2557 )
 • Sansaab แอพเดินทางในเส้นทางเรือคลองแสนแสบผลงานนิสิต ( 17/ก.พ./2557 )
 • แอพ อย. Oryor Smart Application ติดตัวไว้เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ( 17/ก.พ./2557 )
   
  more
  รวมรูปภาพกิจกรรม
    สุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
    ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ.เกาะช้าง จังหวัดตราด
    ทำกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียน ตชด.วัดสุทธาสินีวนาราม วันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
    สำรวจโรงเรียน ตชด.วัดสุทธาสินีวนาราม วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
   
  more
  10 กระทู้ล่าสุด
   
  more
   
  สำนักวิทยบริการฯ

   

    ข้อความถึงผู้อำนวยการ
   
   
  นักศึกษา
   
   
   
  บริการการศึกษา
   ระบบประเมินการสอน
   ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
   ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
   ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
   ถาม - ตอบวิชาการ
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ปฏิทินวิชาการ
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   
  ปฏิทินกิจกรรม
    กรกฎาคม : 2014  

  อา

  พฤ

     12345
  6789 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  
     วันนี้
     กิจกรรม
   
  จำนวนผู้เข้าชม
  Today July 23rd 2014
  วันนี้มีคนเข้าชม : 4

  เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 17
  เดือนนี้มีคนเข้าชม : 391
  ปีนี้มีคนเข้าชม : 2918
  ปีที่แล้วคนเข้าชม : 8490

  คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

  เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
   
   
  username
  password
   
   
   
  แบบสำรวจความเห็นออนไลน์
   
   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8156, 02-544-8158

  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8156, 02-544-8158