บริการห้องสมุด
 
 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
  ระเบียบการใช้ห้องสมุด
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานบริหารงานทั่วไป
  งานเทคโนโลยีการศึกษา
  สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือใหม่แนะนำ
 รายชื่อหนังสือประจำเดือน
 รู้จักกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 วิธีใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของสำนักฯ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
  สถิติผู้เข้าใช้บริการสำนักฯ
  สถิติผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
  สถิติผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ( UniNet )
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่
  ข้อมูลสรุปวันลา-มาสายบุคลากร
 ส่วนผู้ดูแลระบบ
 
งานบริการสื่อโสตฯ
 
 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการ
 ภาระงานบริการสื่อโสตฯ
  งานสื่อมัลติมีเดีย
  สารคดีเพื่อการศึกษา
 สถิติการเข้าใช้บริการประจำปี
  แบบสอบถามผู้ใช้บริการ
  โครงการอาเซียน
 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  ห้องประชุมมัทธนะพาธา
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ
   
  ช่องทางการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ผ่าน Web OPAC
  นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามการบริการต่างๆได้ผ่านทางบริการWebboard
  โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  หมายเลขรับแจ้งระบบ MIS โทร 48170 , 48172
  หมายเลขรับแจ้งระบบเครือข่ายและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โทร 48171
  หมายเลขรับแจ้งบริการสื่อโสตฯ อุปกรณ์การเรียน การสอน โทร 48158 , 48494
   
   
  งานประกันคุณภาพ
   
  รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร บัณฑิต ภาวะการมีงานทำและการเงินอุดมศึกษา ปีการศึกษา2556
  คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 26 กรกฎาคม ๒๕๕๕
  รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   
   
  ข่าวเทคโนโลยี
   
  Sansaab แอพเดินทางในเส้นทางเรือคลองแสนแสบผลงานนิสิต ( 17/ก.พ./2557 )
  แอพ อย. Oryor Smart Application ติดตัวไว้เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี ( 17/ก.พ./2557 )
  บิล เกตส์ ฟันธง! ปี 2035 จะไม่มีประเทศยากจนอีกต่อไป ( 30/ม.ค./2557 )
  ไป่ตู้ เบราว์เซอร์ ส่งเวอร์ชั่น 3.0 ช่วยการท่องอินเตอร์เน็ตเร็วขึ้น 30 % ( 30/ม.ค./2557 )
  ปฏิรูปก่อนสอดแนม โอบามาประกาศแผนปฏิรูป NSAและงานด้านข่าวกรองของสหรัฐ (20/ม.ค./2557 )
  Google เริ่มทดสอบ Android 4.4.1 KitKat คาดปล่อยอัพเดตเร็วๆนี้ (06/ม.ค./2557 )
   
   
  รวมรูปภาพกิจกรรม
   
    สุขสันต์วันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
    ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ.เกาะช้าง จังหวัดตราด
    ทำกิจกรรมห้องสมุด โรงเรียน ตชด.วัดสุทธาสินีวนาราม วันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
    สำรวจโรงเรียน ตชด.วัดสุทธาสินีวนาราม วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
   
  10 กระทู้ล่าสุด
   
   
   
  สำนักวิทยบริการฯ

   

    ข้อความถึงผู้อำนวยการ
   
  นักศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
  บริการการศึกษา
   
   ระบบประเมินการสอน
   ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
   ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
   ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
   ถาม - ตอบวิชาการ
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ปฏิทินวิชาการ
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   
  ปฏิทินกิจกรรม
   
    เมษายน : 2014  

    อา

    จ

    อ

    พ

    พฤ

    ศ

    ส

     12345
  6789 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30   
     วันนี้
     กิจกรรม
   
  จำนวนผู้เข้าชม
   
  Today April 16th 2014
  วันนี้มีคนเข้าชม : 26

  เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 8
  เดือนนี้มีคนเข้าชม : 226
  ปีนี้มีคนเข้าชม : 1462
  ปีที่แล้วคนเข้าชม : 8490

  คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

  เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
   
  Login Form
  Username
  Password
   สมัครสมาชิกใหม่
  แบบสำรวจความเห็นออนไลน์
   
   
   
   


  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 57
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8156, 02-544-8158

  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8156, 02-544-8158