Search
Login
Username
Password
ปฏิทินกิจกรรม
 
  พฤศจิกายน : 2014  

อา

พฤ

            1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
   วันนี้
   กิจกรรม
 
บริการการศึกษา
 
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
บุคลากร
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  ระบบภาระงาน
 หนังสือเวียน
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
สำรวจความเห็น
 
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์สี
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 11
ปีนี้มีคนเข้าชม : 128
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 380

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 

รวมรูปภาพกิจกรรม

  แห่เทียนพรรษา
  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เยี่ยมชมการจัดการระบบการสอบ (Pool)
  คณาจารย์ มร.ภ.บุริรัมย์ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ มร.ภ.พระนคร
  ว่าที่บัณฑิตใหม่ 2554 กรอกภาวะการมีงานทำ
  พิธีเปิดปิดกีฬากูบแดง

10 กระทู้ล่าสุด

ทำอย่างไรดี เกรดได้น้อย    ผู้ตอบ tweetyp (Webmaster) 2011-05-18 11:52:26

 
อธิการบดี
 

รศ.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร


ข้อความถึงอธิการบดี
สาน์สจากอธิการบดี
กำหนดการภาระกิจ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000