Search
Login
Username
Password
ปฏิทินกิจกรรม
 
  มีนาคม : 2015  

อา

พฤ

1234567
89 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
   วันนี้
   กิจกรรม
 
บริการการศึกษา
 
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
บุคลากร
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  ระบบภาระงาน
 หนังสือเวียน
  พรบ.กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 
สำรวจความเห็น
 
 
ตราสัญลักษณ์
 
 ตราสัญลักษณ์สี
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 1
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 15
ปีนี้มีคนเข้าชม : 40
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 154

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 

รวมรูปภาพกิจกรรม

  แห่เทียนพรรษา
  คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เยี่ยมชมการจัดการระบบการสอบ (Pool)
  คณาจารย์ มร.ภ.บุริรัมย์ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ มร.ภ.พระนคร
  ว่าที่บัณฑิตใหม่ 2554 กรอกภาวะการมีงานทำ
  พิธีเปิดปิดกีฬากูบแดง

10 กระทู้ล่าสุด

ทำอย่างไรดี เกรดได้น้อย    ผู้ตอบ tweetyp (Webmaster) 2011-05-18 11:52:26

 
อธิการบดี
 

รศ.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร


ข้อความถึงอธิการบดี
สาน์สจากอธิการบดี
กำหนดการภาระกิจ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000