ค้นหา  
อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

  ประวัติอธิการบดี
ข้อความถึงอธิการบดี
บริการการศึกษา
 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2558
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
  ปฏิทินวิชาการ 2558
บริการออนไลน์
 นักศึกษา
 คณาจารย์/บุคลากร
แบบสำรวจออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
Social
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
Today July 3rd 2015
วันนี้มีคนเข้าชม : 2208

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 3246
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 9054
ปีนี้มีคนเข้าชม : 715209
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1215739

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เพลง March Pnru
JW Player Loading....
 
กระดานข่าว
 
หมวดของกระดานข่าว
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ
หัวข้อ | เพิ่มหัวข้อกระดานข่าว | กลับสู่หมวด เรื่องทั่วไป
ผู้เขียน ข้อความ
arunee

หัวข้อ: ใบจ่ายค่าลงทะเบียน
Post: วันที่ 17 เมษายน 2555 14:03:40
ตอบ

จะPrint ใบจ่ายค่าลงทะเบียนจาก Web site มหาลัย ได้อย่างไร ช่วยบอกวิธีด้วยจ๊ะ
acade


หัวข้อ:ใบจ่ายค่าลงทะเบียน
Join: วันที่ 18 เมษายน 2555 08:56:27

ไปที่บริการออนไลน์ > นักศึกษา > ตรวจสอบผลการเรียน ใส่รหัสนักศึกษาและ Password > แสดงใบแจ้งหนี้ (พน.001)   ถ้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ จะสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 55 เป็นต้นไปค่ะ
 
ตั้งหัวข้อใหม่ตอบ

Page 1 of 1

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8456

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8456