หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

-