หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล

-