หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ทีม Service Network ของดใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

          ทีม  Service Network ของดใช้บริการอินเทอร์เน็ต ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
​ระหว่าง เวลา 12.00 น. - 12.10 น. เพื่อทำการปรับปรุง Firewall ในหาวิทยาลัยราชภัฏพระคร

         
          จึงขออภัยในความไม่สะดวก