หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ทีมหนังสั้น

 

เรื่อง "เราเลือกเอง"

Youtube https://youtu.be/_vvWWqRNJ6E

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707464646211453/

 

เรื่อง "ฆาตกรออนไลน์"

Youtube https://youtu.be/VWSH1F6oJNo

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707469852877599/

 

เรื่อง "หลงผิด"

Youtube https://youtu.be/PHJqXUjbh0U

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707485732876011/

 

เรื่อง "Alone"

Youtube https://youtu.be/K9EBkwuaLxc

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707489116209006/

 

เรื่อง "ผิด มั้ย"

     Youtube https://youtu.be/Z0vh8zj5LDE

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707514512873133/

 

เรื่อง "เน็ตไอดอล NO!!"

     Youtube https://youtu.be/gRZ0lfgFXRs

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707743679516883/

 

เรื่อง "VirusMedia"

     Youtube https://youtu.be/06f5Vaz__SI

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708186716139246/

 

เรื่อง "...ตามไม่ทัน"

     Youtube https://youtu.be/wXmu89bk9VI

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708194186138499/

 

เรื่อง "ไกลคือใกล้"

     Youtube https://youtu.be/d7HmtfwAt2k

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708205662804018/

 

เรื่อง "Everyday"

     Youtube https://youtu.be/ijCap77A1r4

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708222172802367/

 

เรื่อง "Good Friend...เพื่อนร้าย"

     Youtube https://youtu.be/3J2Z1H2Yl9A

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708258292798755/

 

เรื่อง "5 vitee"

     Youtube https://youtu.be/5jyJAGq0-us

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708260332798551/

 

เรื่อง "Chan Kead-ฉันเครียด"

     Youtube https://youtu.be/GDjhU7aPSz4

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708309282793656/

 

เรื่อง "เน็ตไอดอล"

     Youtube https://youtu.be/f86u8DE4fCQ

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708317689459482/

 

เรื่อง "สปาเก็ตตี้ร้อนรัก"

     Youtube https://youtu.be/bJg6fm215OY

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708664702758114/

 

เรื่อง "เปลี่ยน ( Change )"

     Youtube https://youtu.be/Kxk_XEIYeWA

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708759522748632/

 

เรื่อง "จุดเริ่มต้น (Starting point)"

     Youtube https://youtu.be/cjtYxV_Ufjs

     Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708979769393274/