หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 62 พรรษา

-