หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

-