หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

-