หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษถ่ายทอดภูมิปัญญา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิต-จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 

* วันที่ 1 มิถุนายน 2560 อบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารบูรณาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคาร 7-eleven) เวลา 8.30-16.30 น.

*วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ลงฝึกภาคปฏิบัติ ณ พื้นที่ผลิต-จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร  โดยรถบัสมหาวิทยาลัย
*** รถออกเวลา 6.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 

วิทยากรระดับมืออาชีพโดย คุณคมสันต์ สุวรรณรัตน์ ประธานสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นบุคคลแรกของประเทศไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์จากสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Association) และทีมงาน

***รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-522-6607
หรือ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล โทร 098-928-3355
Id Line: plakanni82