หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

-