หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญ ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ "มุมมอง ข้อดีของการฝึกงาน ที่บริษัทเฟกเอกซ์" โดยทีมวิทยากรจาก FedEx

-