หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
พระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน