หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
How to PNRU Internet&Wifi

     เนื่องด้วย ขณะนี้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงวิธีการลงชื่อเข้าใช้งาน PNRU Internet&Wifi ใหม่ 
     ดังนั้น ขอให้ทุกท่านที่ต้องการใช้งาน Internet และ Wifi ทำตามขั้นตอนดังนี้
               1. เข้าเว็บไซต์ www.pnru.ac.th
               2. คลิกเมนู Login Internet (มุมขวาบน)
               3. ใส่ Username + Password (เหมือนระบบบริการการศึกษา)
    หมายเหตุ 
               1. อินเทอร์เน็ตจะตัดทุก 4 ชั่วโมง ฉะนั้นต้องเข้ามาทำการ Login ใหม่
               2. เว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็น https://........... เช่น google, facebook, mthai, sanook, kapook etc. หรือแม้กระทั่ง Line ก็ต้อง Login ก่อน ถึงจะใช้งานได้
               3. ระบบจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
               4. หากมีปัญหาในการใช้งานให้ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ชั้น 2 โทร. 02-544-8160