หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์และแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ร่วมฟังการแนะนำได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00น. ลงทะเบียนได้ที่ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ หรือทางเว็บไซต์ http://arit.pnru.ac.th