หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้การสร้างงานกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้การสร้างงานกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น การพัฒนาเกมโดย Unity และ การสร้างโมเดล 3 มิติโดยโปรแกรม CINEMA 4 D อบรมวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 เวลา 8:30-16:30 ณ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/GOEwkH4PsVIS1MEr1