หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด "สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด "สถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร