หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ร่างประกาศ ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) จำนวน 369 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)