หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ปิดเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัย