หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "พระนครธรรม : จาริกบำเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย - เนปาล" ระหว่างวันที่ 18-28 ก.ย. 2561

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารตามประกาศ ได้ที่สำนักงานพุทธวิชชาลัยตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-544-8447,49  หรือ 064-562-2995,081-985-8630,094-891-8195