หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเลื่อนการเข้าใช้งานระบบ E- Learning เพื่อปรับปรุงระบบเป็นการชั่วคราว โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ ณ อาคาร 22 ชั้น 1 (ITDS) ได้ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

-