หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ร้านสหกรณ์ เปิดจำหน่ายชุดนักศึกษาใหม่ พร้อมรองเท้า และเครื่องหมายถูกระเบียบ