หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว