หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง