หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
โครงการปฏิบัติธรรมกับพุทธวิชชาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กำหนดการ
 โครงการปฏิบัติธรรมกับพุทธวิชชาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 
         วันอังคารที่  3  ธันวาคม  2562
 
07.30 -  08.00 น.     ลงทะเบียน ณ ห้องอานันทธรรมสถาน อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 5
08.00 – 08.45 น.      สวดมนต์ทำวัตรเช้า- บูชาพระรัตนตรัย -  สมาทานศีล 5
09.00 – 10.00 น.       เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
10.00 – 10.30 น.        ฟังธรรมบรรยาย
10.45 – 11.30 น         ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.        บริหารกาย / บริหารจิต
15.15 – 16.00 น.        ฟังธรรมกับการเจริญสติ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
16.00 -  17.30น.       สวดมนต์ธรรมวัตรเย็น / เจริญสติกลับที่พัก
                        จบการปฏิบัติธรรมวันที่หนึ่ง
 
                                   โดย พระกิตติวิมลเวที (สุชีพ สุธัมโม)
 
หมายเหตุ : 10.30 และ 15.00  รับอาหารว่าง
 
วันพุทธที่  4  ธันวาคม  2562
07.30 -  08.00 น.     ลงทะเบียน ณ ห้องอานันทธรรมสถาน อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 5
08.00 – 08.45 น.      สวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.00 – 10.00 น.      เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
10.00 – 10.30 น.       ฟังธรรมบรรยาย
10.45 – 11.30 น        ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ
12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.      ไขปัญหาจากการปฏิบัติ/ถามตอบปัญหาธรรมะ
15.15 – 16.00 น.      ฟังธรรมกับการเจริญสติ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
16.00 -  1๗.30น.      สวดมนต์ธรรมวัตรเย็น / เจริญสติกลับที่พัก
                               จบการปฏิบัติธรรมวันที่สอง
 
โดย พระกิตติวิมลเวที (สุชีพ สุธัมโม)
 
 
หมายเหตุ : หมายเหตุ : 10.30 และ 15.00  รับอาหารว่าง