หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญร่วมงาน เชิญชม เชิญช้อป เชิญใช้ ของดีจากชุมชน @PNRU