หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

-