หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กำหนดการลงพื้นที่ของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร