หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
แนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนระยะไกลและการทำงานจากบ้าน

เครื่องมือสนับสนุนการทำงานและจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. การประชุมทางไกล (Video Conferencing)

2. การเรียนการสอนออนไลน์


3. งานเอกสาร

4. จัดเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนไฟล์เอกสาร

5. นัดหมายกิจกรรม/ประชุม

6. สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล

7. บริการความช่วยเหลือ/แจ้งปัญหาไอที

แนวทางการใช้งานซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

 
       อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์จาก Google และ Microsoft ผ่านบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ฟรี

 • ผลิตภัณฑ์ Google ได้แก่ PNRU e-Mail, Google Classroom, Google Doc, Google Calendar, Google Drive และ Google Hangouts Meet เป็นต้น
 • ผลิตภัณฑ์ Microsoft ได้แก่ ชุดโปรแกรม Office365 เช่น Word, PowerPoint, Excel, Outlook, SharePoint, Teams, Sway, OneDrive และ Forms เป็นต้น

วิธีการตรวจสอบบัญชีการเข้าใช้งาน

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา https://reg.pnru.ac.th และทำล็อกอินเข้าสู่ระบบ

(หากไม่ทราบ Username และ Password ระบบบริการการศึกษาให้ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไลน์แอด @itpnru หรือ Inbox สอบถามผ่าน Facebook “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”)

 1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนูตั้งค่าควบคุม
 2. ตรวจสอบชื่อบัญชีได้ที่ “การใช้งานอีเมล” และ “การใช้งาน Microsoft Office 365”
 3. บัญชีผู้ใช้งาน
  • Google “การใช้งานอีเมล” Username: xxxxxxxx@pnru.ac.th และรหัสผ่าน (Password) เดียวกับระบบบริการการศึกษา (https://reg.pnru.ac.th)
  • Microsoft “การใช้งาน Microsoft Office 365” Username: xxxxxxxx@365.pnru.ac.th และรหัสผ่าน (Password) เดียวกับระบบบริการการศึกษา (https://reg.pnru.ac.th)

แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อาจารย์ผู้สอนสร้างกลุ่มผู้เรียน เพื่อสื่อสารกับนักศึกษา กระจายข้อมูลข่าวสาร เอกสารประกอบการเรียน รวมถึงการทำ Live สดสอน โดยสามารถเลือกใช้ Application ได้ดังนี้

- LINE Group
ข้อดี ง่าย อาจารย์และนักศึกษาคุ้นเคย เหมาะกับการใช้สื่อสารกับนักศึกษา
ข้อเสีย ไม่สามารถสร้างเป็นห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom) ได้

- Facebook Group
ข้อดี 1) ง่าย อาจารย์และนักศึกษาคุ้นเคย เหมาะกับการใช้สื่อสารกับนักศึกษา
2) อาจารย์สามารถทำการ Live สอนสดในกลุ่มได้ และบักทึกไฟล์ให้นักศึกษาเข้าดูย้อนหลังได้
ข้อเสีย 1) ไม่สามารถสร้างเป็นห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom) ได้ 
2) การ Feed ข่าวสารบน Facebook ขึ้นกับความสนใจของผู้ใช้งาน นักศึกษาบางคนอาจไม่เห็นข่าวที่ประกาศ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งให้นักศึกษาเข้าดูตรวจสอบเมื่อมีข่าวประกาศ

- Microsoft Teams
ข้อดี 1) สร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom) เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้คะแนน เป็นต้น
2) สามารถ Live สดสอน หรือทำ Video conference ได้
3) บันทึกไฟล์วิดีโอการสอน เพื่อให้นักศึกษาเข้าดูย้อนหลังได้
ข้อเสีย อาจารย์และนักศึกษาอาจยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน

- Google Classroom
ข้อดี สร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom) เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้คะแนน เป็นต้น
ข้อเสีย ไม่สามารถ Live สดสอน หรือทำ Video conference ได้
 
ข้อแนะนำ
1)  ควรมีช่องทางการสื่อสารที่นักศึกษาคุ้นเคยกับการใช้งาน เช่น LINE Group และ Facebook Group
2)  ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน เช่น ไฟล์วิดีโอประกอบบทเรียนอยู่แล้ว สามารถเลือกใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อสร้างแผนการเรียนในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (e-classroom) ได้
3)  หากอาจารย์ผู้สอนต้องการทำ Live สอนสด หรือทำ Video conference ร่วมกับนักศึกษา สามารถเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อสร้างเป็นห้องเรียนออนไลน์ (e-classroom) ได้
 
เครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ในกรณีอาจารย์ผู้สอนทำการสอนแบบ Live สด จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop PC) หรือ โน๊ตบุค (Notebook/Laptop) ที่มีกล้อง Webcam และไมโครโฟนในตัว (ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้อง Webcam และไมโครโฟน สามารถจัดหาเพิ่มเติมได้)
 • สมาร์ทโฟน (Smartphone)
2. อินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วปานกลางตั้งแต่ 50 Mbps ขึ้นไป
3. ซอฟต์แวร์
 • ช่องทางการสื่อสาร เช่น Facebook และ LINE เป็นต้น
 • จัดเก็บและแลกเปลี่ยนไฟล์เอกสารประกอบการสอน เช่น Google Drive, OneDrive และ Dropbox เป็นต้น
 • จัดการเอกสารออนไลน์ผ่านชุดโปรแกรม Office365 (Word/Excel/PowerPoint/…)
 • จัดการห้องเรียนออนไลน์ (e-Classroom) / สอนแบบ Live สด
(1) PNRU Moocs
       - 
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สอน
       คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้เรียน


(2) Microsoft Teams
                   
คุณสมบัติของ Microsoft Teams
 • สร้าง team เป็น e-classroom
 • สร้าง team เป็นแผนก
 • สร้าง team เป็นกลุ่ม project
 • สร้าง channel เป็นกลุ่มย่อยในทีม
 • ให้คนใน team สามารถ chat สื่อสารกันได้
 • แลกเปลี่ยน files ใน team กันได้
 • สั่ง assignment และตรวจให้คะแนนได้
 • สั่ง quiz ที่ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้
 • ทำ video conference ได้ถึง 250 คน
 • อาจารย์สามารถ mute เสียงทุกคนได้
 • ถ่ายทอดสดหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอพ เช่น ถ่ายทอดเฉพาะ Power Point เป็นต้น
 • อนุญาตให้บันทึกการ conference แล้วเก็บไว้ใน Microsoft OneDrive ที่สามารถจำกัดสิทธิได้
 • สามารถทำ live event ถ่ายทอดสดทางเดียวที่รองรับได้ถึง 10,000 คน
 • ใช้ได้ทั้งผ่าน Web และติดตั้ง Application
 • ถ้าติดตั้ง Application สามารถถ่าย conference แบบหน้าชัดหลังเบลอได้
 • ใช้ MS Planner, MS Office, MS OneNote, และ MS Whiteboard ร่วมกันใน team ได้
เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.office.com/
คู่มือการใช้งาน : 
          (1) คู่มือการใช้งานทั่วไป: https://bit.ly/3d6WFdf
          (2) คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย:
                 - 
https://bit.ly/33tvUvm
                 - 
https://bit.ly/3bdOYQC
วิดีโอสาธิตการใช้งาน :
    
      (1) https://www.youtube.com/watch?v=wh-tTK5k5X4
          (2) https://www.youtube.com/watch?v=Bn9h8ZP33hE
          (3) https://www.youtube.com/watch?v=dLzstqolxa4


ขั้นตอนการใช้งาน Office365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร: https://bit.ly/2wkYmDw

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams: https://bit.ly/2WvYMBG

(3) Google Classroom
             
คุณสมบัติของ Google Classroom
 • สร้างเป็น e-classroom ใช้งานง่าย แต่ไม่สามารถทำการถ่ายทอดสดหรือ video conference ได้
 • สั่ง assignment และตรวจให้คะแนนได้
 • สั่ง quiz ที่ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้
เข้าใช้งานได้ที่ : https://classroom.google.com
คู่มือการใช้งาน Google Classroom

(4) Google Hangouts Meet
        
คุณสมบัติของ
Google Hangouts Meet
 • สำหรับทำ video conference ได้ แต่ไม่สามารถสร้างเป็น e-Classroom
 • ทำ video conference ได้ถึง 250 คน
 • ใช้งานง่าย ด้วยการสร้าง meeting แล้วส่ง link ให้นักศึกษา
 • อาจารย์ไม่สามารถ mute เสียงทุกคนได้ (ต้องทำทีละคน หรือประกาศให้นักศึกษาทุกคน mute เสียงตนเอง)
 • ถ่ายทอดสดหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอพ เช่น ถ่ายทอดเฉพาะ Power Point เป็นต้น
เข้าใช้งานได้ที่ : http://meet.google.com/
คู่มือการใช้งาน : https://bit.ly/2TYcb3t วิดีโอสาธิตการใช้งาน :  https://www.youtube.com/watch?v=TDzU6KcX-9s