หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
Microsoft Teams


สามารถลงทะเบียนเพื่ออบรมการใช้งาน Microsoft Teams  
ได้ที่ 
http://mis3.pnru.ac.th/misapp/
หรือ 
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน