หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-