หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา ITDS เปิดบริการ IT Online Service สำหรับขอรับบริการและป้องกันการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโควิด - 19"

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา ITDS เปิดบริการ IT Online Service สำหรับขอรับบริการและป้องกันการแพร่ระบาดของ "ไวรัสโควิด - 19"

ระบบรับแจ้งปัญหาและบริการออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องเรียนคอมพิวเตอร์
และส่งแบบฟอร์มมาที่ email : it@pnru.ac.th
หรือทาง InboxFanpage : https://www.facebook.com/arit.pnru/
และทาง line official : @itpnru

สำหรับนักศึกษาติดต่อสอบถามบริการ ได้ที่
InboxFanpage : https://www.facebook.com/arit.pnru/
และทาง line official : @itpnru