หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เปิดรับสมัครงาน "วิศวกรสังคม"
รับสมัคร จำนวน 60 อัตรา
รับสมัคร วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2563
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 มิถุนายน 2563
  • เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563
  • ค่าตอบแทน 3 เดือน เดือนละ 9,000 บาท / พื้นที่จ้างงาน จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 081-930-6705, 02-544-8488