หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เริ่มปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 081-930-6705, 02-544-8488