หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราลัญลักษณ์ลูกเสือศาสตร์พระราชา มรภ.พระนคร โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย