หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ปฐมนิเทศออนไลน์ "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ"

ปฐมนิเทศออนไลน์  "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom สามารถเข้าห้องได้ที่
                                           Meeting ID : 6311056470
                                           
Passcode    : 7ZBTvX
                                           หรือ Link     : https://zoom.us/j/6311056470?pwd=dU4zTHhKOGRWVGdHQ05hY2l4UjZWUT09