หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครครูผู้สอนจำนวน 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 อัตรา